hovash

Instagram
Facebook

Hovash-ը հիմնադրել են Վահե և Սոնա Հովհաննիսյանները 2019 թվականին։ Բրենդի նրանց տեսլականը հիմնված էր այն համոզման վրա, որ յուրաքանչյուր անձ ունի իր ձայնն ու պատմությունը, և զարդերը կարող են այդ պատմության շոշափելի արտահայտումը դառնալ:

Hovash-ի յուրաքանչյուր զարդ պատրաստված է սիրով։ Աչքի է զարնում դրանց բարձր որակը և իմաստալի տեսքը: Բրենդը կարևորում է ինքնարտահայտումը և բազմազանությունը՝ աջակցելով այնպիսի հասարակության ձևավորմանը, որտեղ յուրաքանչյուր մարդու ձայն արժեքավոր է։
_______________________________________________

Бренд Hovash был основан в 2019 году Ваге и Соной Ованнисян. Их видение бренда основывалось на убеждении того, что у каждого человека есть свой голос и своя история, и украшения могут служить осязаемым выражением этих историй.

Каждое изделие создается с вниманием к деталям, что обеспечивает качество и значимость украшений. Бренд подчеркивает важность самовыражения и разнообразия и способствует созданию общества, в котором каждый голос имеет значение.
_______________________________________________

Hovash was established in 2019 by siblings Vahe and Sona Hovhannisyan. Their vision was rooted in the belief that every individual carries a distinct voice and story, and jewelry can serve as a tangible expression of these narratives. The brand's core idea revolves around the notion that jewelry holds personal significance that transcends generations, symbolizing milestones, memories, and emotions.

At the heart of Hovash's values lies a dedication to craftsmanship, authenticity, and storytelling. Each piece is meticulously crafted with attention to detail, ensuring both quality and meaningfulness. The brand's principles emphasize the importance of fostering a community where every voice is valued.