Catori

Instagram

Բրենդը հիմնադրվել է 2023 թվականին Պարոնիկյան Դիանայի կողմից, ով տարիներ շարունակ խորապես ուսումնասիրելով և հավաքելով բնական քարերի ու հանքանյութերի մասին գիտելիքներ, հասկանալով վերջիններիս բնույթն ու ներգործությունը մեր էներգետիկ դաշտի վրա՝ որոշեց կիսել իր փորձն ու գիտելիքները՝ մարդկանց հասանելի դարձնելով քարերի բուժիչ էներգիան էսթետիկ զարդերի տեսքով։
_______________________________________________

Бренд был основан в 2023 году Дианой Пароникян, которая на протяжении многих лет глубоко изучала и собирала знания о натуральных камнях и минералах. Вникнув в их природу и влияние на наше энергетическое поле, Диана решила поделиться своим опытом и знаниями, сделав целебную энергию камней доступной для потребителей в виде самых эстетичных украшений.
_______________________________________________

In 2023, Diana Paronikyan established the brand after years of dedicated research and exploration into natural stones and minerals. With a profound understanding of their nature and impact on our energy, she decided to share her experience and knowledge by offering individuals access to the healing energies of stones through beautifully crafted jewelry pieces.